dimarts, 3 de març de 2015

Avui és un gran dia

... si, avui toca!

Si, avui toca!
on sempre,
quan sempre
i com sembre...
faltaria més!