dimecres, 4 de febrer de 2015

Visca tots els barris de Tarragona, fins hi tot els del centre!

Ràdios i planxes de vapor de la col·lecció Bar Las Vegas

Be ahir vam patir la sentida baixa del nostre Architectus Magister vam postposar el tema de les andròmines patrimonials, un altre cop, i vam procedir al recurs, un altre cop, no reglamentat, de moment, d'escollir un tema per dues rondes, una de propostes i un altre de votacions.

Va guanyar per unanimitat la proposta de la tertuliana novell: Tarragona: el centre i els barris...

Coses que es van escoltar:
  • Molta gent de diversos barris no es sent de Tarragona. Manca integració.
  • Les festes grosses de la ciutat gairebé no surten del centre.
  • Hem de potenciar la integració/cohesió? Cal?
  • El transport públic està força be, i és un esforç econòmic superior al de altres ciutats sense tants nuclis dispersos.
  • Han de haver alcaldes de barri, amb poder real executiu?
  • Les AAVV representen realment al barri? Tenen massa poder actualment?
  • En alguns barris han passat de veure Canal Sur a veure 2M... hi haurà voluntat d'integració en els immigrants del mediterrani meridional alguna vegada? Com afectarà això a la personalitat d'alguns barris?
Moltes dubtes, moltes incerteses, fins hi tot tenint en compte que els 40% dels tertulians s'havien criat als barris.

Un altre cosa curiosa és el del lèxic, a tots s'ens escapava el mot Tarragona per referir-nos al centre, com si els barris no fossin part... tant a dins ho tenim que no ho podem evitar?

Son els barris els que estan lluny del centre, o por ser és a l'inrevés?

En resum, moltes preguntes, poques respostes, però en aquesta ciutat tenim que anar començant a parlar de tot, al menys nosaltres ho intentem.

Visca tots els barris de Tarragona, fins hi tot els del centre!